PRIRODA

priroda
POLUOTOK PELJEŠAC JE DRUGI NAJVEĆI POLOUTOK U HRVATSKOJ, SMJEŠTEN NA JUGU I POKRIVEN MAKIJOM, BOROVIMA, VINOGRADIMA I MASLINAMA. LOKACIJA VINOGRADA JE NA STRMOJ PADINI DINGAČ, KOJA SE PROSTIRE JUŽNIM DIJELOM PELJEŠCA GJDE JE IZUZETNO POVOLJNA KLIMA; TOPLA SA SUHIM LJETIMA I SA BLAGIM ZIMAMA. GROŽĐE RASTE NA LJUDSKI STVORENIM ORANICAMA, VAPNENAČKIM POLJIMA, DOLOMITIMA I MJEŠTOVITIM FLIŠOM. NA RAZLIČITIM DIJELOVIMA DINGAČA, VINOGRADI SU IZUZETNO STRMI TE JE INSOLACIJA JAKA. GODIŠNJI BROJ SUNČANIH SATI SE KREĆE OKO 2.800 SATI. TEMPERATURU JOŠ VIŠE POJAČAVAJU ZRAKE KOJE SE ODBIJAJU OD MORSKE POVRŠINE U PRAVCU VINOGRADA. ZBOG OVIH POSEBNIH UVJETA SORTA GROŽĐA PLAVAC MALI OVDJE DAJE VINO IZUZETNE KVALITETE.
KAKO OKOLIŠ DJELUJE NA ŽIVOT I PONAŠANJE LJUDI, ŽIVOTINJA, TAKO PRIRODA IZUZETNO UTJEČE I NA BILJKE TE NAJVAŽNIJE, ČOKOTE I GROŽĐE. VINSKA OAZA DINGAČ OKRUŽENA JE NISKOM MAKIJOM I VEOMA SPECIFIČNOM FLOROM. KLASIČNA MEDITERANSKA DRVEĆA I GRMLJA, KAO ČESVINA, CRNIKA, JAGODA, ZELENIKA , SMRČA TE ČITAVE ŠUME SOMINE S VELIKIM POVRŠINAMA RUŽMARINA I KADULJE. POLUOTOK JE CARSTVO ČAGALJA, S POVREMENIM ZUKOVIMA JAREBICA I KOSOVA, TE SE ČESTO MOGU SE ČUTI I GALEBOVI KOJI POZDRAVLJAJU S MORA.